top of page

Privacy- en cookiebeleid

PRIVACY 

“Greenhouse webshop" is onderdeel van “Greenhouse Styling Bar", gevestigd in Melkouw-steenweg 69, 2590 berlaar. Eigenaar Ilka Vermeiren is te bereiken via ilka.vermeiren@gmail.com. “Greenhouse webshop” hecht belang aan uw privacy.

“Greenhouse webshop" verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Aanspreektitel naar keuze De heer / Mevrouw
- Voor- en achternaam
- Adresgegevens voor facturatie
- Adresgegevens voor de verzending indien anders dan de adresgegevens voor facturatie - Tele-foonnummer
- E-mailadres
- IP-adres
- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt in correspondentie en telefonisch
- Locatiegegevens
- Gegevens over uw activiteiten op onze website
- Bankrekeningnummer


“Greenhouse webshop" verwerkt uw persoonsgegevens voor volgende doelen:


-    Het nakijken van uw betaling, verwerken, afronden en versturen van uw bestelling.
-    Verzenden van onze nieuwsbrief. 
-    U telefonisch of via mail te kunnen contacteren als dit nodig is voor het verwerken van uw be-stelling of om u te informeren over uw bestelling.

“Greenhouse webshop" verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wet-telijke verplichting.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of be-zwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door “Greenhouse webshop". U kan hiervoor contact met ons opnemen via ilka.vermeiren@gmail.com.

“Greenhouse webshop" hecht belang aan de bescherming van uw gegevens en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en onge-oorloofde wijziging tegen te gaan. Mocht u toch de indruk hebben dat er aanwijzingen van mis-bruik zijn, dan kan u contact opnemen via ilka.vermeiren@gmail.com

COOKIES

Op onze webwinkel wordt gebruik gemaakt van cookies. Naast de functionele cookies, voor een optimale werking van onze website, worden er ook via derden die door ons zijn ingeschakeld cookies geplaatst. Wanneer u onze webwinkel voor het eerst bezoekt, wordt er een mededeling getoond waarin wij u uitleggen waarom wij cookies gebruiken. Uw verder gebruik van onze web-winkel vatten wij op als toestemming voor dit gebruik van cookies.

Het staat u vrij om cookies uit te schakelen middels uw browser. Houd er wel rekening mee dat het mogelijk is dat onze website dan niet meer optimaal werkt.

Met derden die cookies plaatsen hebben wij afspraken gemaakt over het gebruik van de cookies en applicaties. Toch hebben wij geen volledige controle op wat de aanbieders van deze applica-ties zelf met de cookies doen wanneer zij deze uitlezen. Voor meer informatie over deze applica-ties en hoe zij met cookies omgaan, zie graag de privacy verklaringen van deze partijen (let op: deze kunnen regelmatig wijzigen).

bottom of page